VIGTIGE LINKS

Se sundhedsstyrelsens tilsynsrapport:   Klik her

Forhold omkring utilsigtede hændelser i klinikken:    Utilsigtede hændelser hjemmeside

Ventetider for andre ørelæger og meget andet:      Sundhed.dk

Høreapparat behandling i Region Sjælland           Høreapparat